Priser

Priser

 VI MODTAGER KONTANT BETALING OG MOBILE PAY – IKKE DANKORT
Motorattest til kørekort 400 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 300 kr
Varighedserklæring 300 kr
Privatkonsultation 300 kr
Privat telefonkonsultation 150 kr
Privat besøg 0-4 km 500 kr
Privat besøg 4,1-8 km 600 kr
Privat besøg 8,1-11 km 700 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.