Lungebetændelsevaccination

Lungebetændelsevaccination
Anbefales til den samme gruppe patienter som influenzavaccination. Gives ca. hvert 5. år, kr. 300,- incl. vaccine.

INFLUENZAVACCINATION 2009

Vaccinationen er gratis for:

Alle over 65 år

Alle førtidspensionister

Personer, der går til behandling eller kontrol for kronisk
lungesygdomme og har varig nedsættelse af lungefunkt.

Personer, der har fået diagnosticeret en iskæmisk hjertesygdom – med eller uden hjerteinsufficiens og hjerteinsufficiens af andre årsager.

Personer, der går til behandling for diabetes mellitus, og har mindst en komplikation til sygdommen.

Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

BØRN
Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination.